Feite lespiske

Menn og kvinner kommunikasjon vest agder

menn og kvinner kommunikasjon vest agder

At bygdekommunene jevnt over er mindre enn bykommunene i folketall og også har færre lederstillinger totalt sett, må tas i betraktning i den følgende diskusjonen. Dermed er det viktig å ha mennesker av begge kjønn og som også er ulike langs en hel rekke andre dimensjoner - representert der viktige samfunnsmessige beslutninger tas. Både menn og kvinner hadde sterkest vekst i Akershus, begge med 3,4 prosent. Vi har ikke hatt mulighet til å gjøre egne analyser på dette, men har sett på hvordan kommuner som skårer høyt/lavt på andelen kvinnelige ledere/endring i kvinneandel i ledelse skårer langs andre variabler. Næringen Industri og bergverksdrift står som Vest-Agders tredje største sektor, og i motsetning til Aust-Agder har denne sektoren økt siden 2002. Kort om forutsetninger for prognosene, arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Regionene Vestlandet, samt Sokkelen og Svalbard står for en negativ nettopendling til Vest-Agder, noe som betyr at det er flere vest-egder som pendler ut av fylket til disse regionene enn det er personer fra disse regionene som pendler inn til Vest-Agder. menn og kvinner kommunikasjon vest agder

Menn og kvinner kommunikasjon vest agder - Dette er

Videre er det slik at tilstedeværelse på jobben, i form av å «jobbe mye kan signalisere jobbdedikasjon (Magnussen, under arbeid). Yrkesfrekvensene kobles mot befolkningsprognosen, og gir beregning av fremtidig arbeidsstyrke og antall yrkesaktive. For landet som helhet er sysselsettingen opp 2,1 prosent, viser SSB-tallene. I et forsøk på å forklare hvorfor noen kommuner har en høy eller lav andel kvinnelige ledere har vi sammenlignet tabellene 5 og 6 med tabellene 1-4. Samtidig er det altså slik at høyt utdannede kvinner jobber mer og har færre lange avbrekk fra yrkesløpet sitt enn det lavt utdannede kvinner har (Raaum 2001, Kitterød 2005). Etter Sør-Østlandet er det Midt- og Nord-Norge som står for noe av den positive nettopendlingen til Vest-Agder, her har trenden vært flat i hele perioden og ligget på rett over null. Hypotesen vår var at dersom det totalt sett var færre kvinner enn menn bosatt i kommunen, burde dette trekke ned kvinneandelen i lederyrker, nettopp fordi det er færre kvinner å.

0 tanker om “Menn og kvinner kommunikasjon vest agder”

Kommentere

E-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *